artıqraq

artıqraq
z. köhn. Hamıdan artıq, daha artıq. Gəl mənim tədbiri-bihudəmdə sən bir səy qıl; Kim olam bu dərdə artıqraq giriftar, ey həkim! F.. Bu səbəblərin ümdəsi onlar(ın) bizdən artıqraq elm təhsil etməsidir. «Əkinçi». <Hacı Kamyab:> Mənim ticarətim Hacı Mirzə Əhməd ağadan artıqraq mənfəət aparır. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”